ความสุขเรียบง่ายท่ามกลางป่าเขา

ประเทศไทย

ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นจุดสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะได้รับอิทธิพลจากร่องลมเย็นที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เป็นอีกหนึ่งจุดชมดอกพญาเสือโคร่งในช่วงฤดูหนาว และจุดชมทะเลหมอกยามเช้า โด่งดังเรื่องทุ่งกะหล่ำปีสุดลูกหูลูกตา ภูทับเบิกเพิ่งเปิดให้เข้าได้ไม่นานนักจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งของ “อันซีนไทยแลนด์” (Unseen Thailand) และมีจุดชมวิวที่สามารถชมวิวได้ 360 องศาอีกด้วย

สถานที่ตั้ง บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากจะเป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพและพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์แล้ว ดอยเมืองหนาวแห่งนี้ยังมีป่าสมบูรณ์ประเภทต่างๆ ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และพันธุ์ไม้หายากต่างๆ เป็นจุดชมดอกพญาเสือโคร่ง-ซากุระเมืองไทยยอดนิยมแห่งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวบริเวณเส้นทางขุนช่างเคี่ยน นอกจากนี้บริเวณดอยปุยก็เป็นจุดชมนก มีน้ำตกสวยงามมากมาย มีสถานีวิจัยเกษตร แหล่งโบราณสถานสันกู่ หมู่บ้านชาวเขา มีที่พักแรมและสามารถกางเต็นท์พักแรมได้บริเวณตอนบนของอุทยาน

สถานที่ตั้ง ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน

เป็นแหล่งพบพันธุ์ไม้หายากและไม้ยืนต้นสำคัญๆ โดยเฉพาะ “ดอกชมพูภูคา” และ “เต่าร้างยักษ์” ปาล์มพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบและเชื่อว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวที่นี่ในเมืองไทยในบริเวณดอยภูคาใกล้กับเขตป่าเขาของหลวงพระบางที่เข้าถึงได้ยาก ธรรมชาติจึงยังสมบูรณ์อยู่ และยังเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากมายที่ยังอาศัยอยู่อย่างชุกชุม และเป็นแหล่งค้นพบนกหายากอีก 2 พันธุ์ คือ นกมุ่นรกคอแดงและนกพงศ์ใหญ่พันธุ์อินเดีย

สถานที่ตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีอากาศเย็นตลอดปีและค่อนข้างหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งชมทะเลหมอกอีกแห่ง มีธรรมชาติสวยงาม ทั้งน้ำตกหลายแห่ง ถ้ำ หนองน้ำ สวนสน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีก เช่น สวนสัตว์เปิดเขาค้อ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ เนินมหัศจรรย์ พระตำหนักเขาค้อ และฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)

สถานที่ตั้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

เป็นเขาสูงที่มีที่ราบด้านบน มีจุดน่าสนใจ คือ ผาชะโงกที่ยื่นออกไปเหมือนหัวเรืออันเป็นที่มาของชื่อภูเรือ เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัดมาก ถือว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่หนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย มีศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมทิวทัศน์เดโช ผาโหล่นน้อย ผาซำทอง ทะเลภูเขา ภูผาสาด ถ้ำหินแตก น้ำตกห้วยไผ่ซึ่งไหลลงมาจากยอดหน้าผาของภูเรือ สวนหินเต่า และหินรูปร่างแปลกๆ มากมาย บนยอดของภูเรือสามารถมองเห็นพรมแดนธรรมชาติแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

ขึ้นชื่อเรื่องทุ่งดอกไม้บนลานหิน นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มอายุกว่าสี่พันปีบริเวณหน้าผาซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของเมืองไทยอีกด้วย ประติมากรรมธรรมชาติเสาเฉลียงเกิดจากการรวมตัวกันของกรวด หิน ทราย และเปลือกหอยจำนวนมากทำให้เชื่อกันว่าในยุคดึกดำบรรพ์ผาแต้มเคยเป็นเขตทะเลมาก่อน ลานหินแตก ถ้ำมืดที่ภายในถ้ำค้นพบพระพุทธรูปแกะสลักมากมาย น้ำตกอีกหลายแห่ง ถ้ำและภูผาอื่นๆ ในเขตอุทยานฯ และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและนกหลายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ป่าขนาดเล็กต่างๆ อีกด้วย

สถานที่ตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Share
Tagged