พระธาตุอินทร์แขวน  ก้อนหินแห่งความศรัทธา อัศจรรย์ของความสมดุล ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องไปสักการะให้ได้

ประเทศไทย วัดไทย

                     คนไทยส่วนใหญ่ที่ไปทัวร์พม่ามีจุดหมายเดียวกันคือ ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไป และหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่าก็คือ พระธาตุอินทร์แขวน หลายคนไปมาแล้วได้เห็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ที่มีเจดีย์เล็กๆ อยู่บนหินตั้งอยู่บนหน้าผา และเชื่อมต่อกับหน้าผาเป็นลักษณะที่หมิ่นเหม่กับแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างน่ามหัศจรรย์ 

ความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน

                     พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda) มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 600 ตัน มีความสูง 8.15 เมตร ส่วนเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่บนก้อนหินมีน้ำหนัก 19.45 ตัน สูง 33 ฟุต 2 นิ้ว อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ตั้งอยู่ที่เมืองไจ่ก์โถ่ (Kyaikhto) แห่งรัฐมอญ ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 160 กิโลเมตร คนพม่าเรียกว่า ไจ่ก์ทิโย คนไทยเรียกว่า พระธาตุอินทร์แขวน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Golden Rock โดยความเป็นมาของพระธาตุอินทร์แขวน มีอยู่ 2 เรื่อง ดังนี้

                     เรื่องที่ 1 มีฤาษีตนหนึ่งได้นำเอาพระเกศาที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้ไปซ่อนไว้ในมวยผมของตน เมื่อถึงเวลาต้องละสังขาร ฤาษีก็ไปพบกับพระเจ้าติสสะ กราบทูลว่า หากสามารถหาก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายศีรษะของตนพร้อมกับสร้างเจดีย์ไว้เพื่อเก็บพระเกศาธาตุบนหินนั้น ก็จะยอมมอบพระเกศาธาตุให้ ทำให้รู้ถึงพระอินทร์จึงต้องใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยงมหาหินใต้มหาสมุทรแล้วเอาไปไว้ที่เรือของพระเจ้าติสสะ และนำไปแขวนไว้บนยอดเขา จึงกลายเป็นที่มาของพระธาตุอินทร์แขวน

                     เรื่องที่ 2 พระพุทธเจ้าได้เห็นฤาษีพี่น้องสองตนมีความขยันในการบำเพ็ญเพียรสร้างความดี จึงให้พระเกศาไว้คนละ 1 เส้น โดยให้แยกกันไปบำเพ็ญเพียรบนยอดเขาคนละเขากัน ตอนค่ำของทุกวันต่างคนต่างส่งสัญญาณไฟไปยังยอดเขาเพื่อให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ อยู่มาวันหนึ่งฤาษีผู้พี่ไม่ได้รับสัญญาณไฟเหมือนเช่นทุกวัน จึงได้เดินทางไปยังยอดเขาของผู้น้องและได้พบว่าฤาษีผู้น้องได้เสียชีวิตแล้ว จึงรีบเก็บพระเกศาอีกเส้นหนึ่งไว้ที่มวยผมของตน แล้วกลับไปบำเพ็ญบุญกุศลยังที่เดิม

                    วันหนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่าตนเองจะต้องละสังขารเหมือนกัน ต้องหาวิธีเก็บพระเกศาให้ได้ จึงได้ไปขอให้พระอินทร์ช่วยหาสถานที่เก็บพระเกศาที่อยู่สูงที่สุด พระอินทร์จึงได้ใช้อิทธิฤทธิ์ไปเอาหินจากใต้ท้องทะเลลึก แล้วนำไปแขวนไว้บนยอดเขา ฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ดีใจสร้างเจดีย์ไว้บนหินเป็นที่เก็บพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า ไจ่ก์ทิโย คือ พระธาตุอินทร์แขวนนั่นเอง เรื่องนี้ไกด์ทัวร์พม่าชอบเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนหินก้อนนี้ได้อยู่บนยอดเขาแบบลอยอยู่กลางอากาศ มีไก่เดินลอดใต้ก้อนหินได้แต่เนื่องจากมีคนทำบาปทำชั่วไว้เยอะ ก้อนหินจึงลอยต่ำลงมาเหลือเพียงนกพิราบที่สามารถเดินลอดใต้ก้อนหินได้และคนก็ทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ก้อนหินลดต่ำลงเหลือเพียงนกกระจอกที่ลอดใต้หินได้ และต่อมากก็เหลือเพียงเส้นด้ายที่ลอดใต้ก้อนหินได้ก่อนที่ก้อนหินนี้จะติดพื้นจนถึงปัจจุบันนี้

                      พระธาตุอินทร์แขวนเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวทัวร์พม่าจะต้องไปสักการะ โดยเฉพาะคนที่เกิดปีจอ เพราะถือกันว่าเป็นประธาตุประจำของคนที่เกิดปีจอ และว่ากันตามพลังศรัทธาชาวพม่าเชื่อกันว่า ในชีวิตนี้จะต้องมาทำบุญสักการะให้ได้ถึง 3 ครั้ง ไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม ไกด์ทัวร์พม่าจึงแนะนำเคล็ดลับกับคนไทยว่า สำหรับคนที่ไม่มีเวลามาบ่อยๆ ก็ให้ไหว้ครั้งแรกเมื่อมาถึงพระธาตุอินทร์แขวน ไหว้ครั้งที่สองเมื่อเวลาใกล้พลบค่ำตอนรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไหว้ครั้งที่สามเมื่อเวลาเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นก็จะได้ครบ 3 ครั้งในคราเดียว เป็นวิธีไหว้ที่ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา แต่มีคนทำได้ผลมาแล้ว เชื่อถือได้ งานนี้อิ่มบุญไปตามๆกัน

บทความเพิ่มเติม ufabet

Share
Tagged