พาไปชมสถาปัตยกรรมวัดไทย-จีน ร่วมสมัย วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดไทย

                      เป็นวัดที่พุทธบริษัทไทย-จีน ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส อันเป็นมหามงคลสมัยปีกาญจนาภิเษกที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ พร้อมทั้งเป็นโรงเรียนสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยของภิกษุสามเณร เพื่อสร้างศาสน-ทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไป

                      ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ความตึงเครียดจากปัญหาต่าง ๆ  อันทำให้กายใจรุ่มร้อน ดูจะหาที่พักพิงให้เย็นลงแทบไม่มีเลย แต่ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ห่างไกลความวุ่นวาย อุดมด้วยธรรมชาติ รายล้อมด้วยพุทธศิลป์ ร่มเย็น สดชื่น และแสนสงบยิ่งนัก นั่นคือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2  ที่สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ตลาดบางบัวทอง จ.นนทบุรี ทันทีที่เดินทางมาถึงจะเห็นวัดสูงเด่นเป็นสง่าสะดุดตา เพียงแค่สายตาปะทะกับรูปลักษณ์ภายนอกของวัดจะพบความยิ่งใหญ่ ตระการตา แต่นั่นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความยิ่งใหญ่เท่านั้น หากท่านได้พบกับศิลปะต่างๆ ภายในวัดแล้ว จะรู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสมาเยือนวัดแห่งนี้

พุทธสถานที่สำคัญภายในวัด

                       เพียงก้าวแรกที่เดินผ่านประตูทางเข้าวัด ที่แกะสลักด้วยหินจากเมืองจีน เมื่อเดินผ่านเข้ามาจะเกิดความรู้สึกราวกับว่า เราอยู่ในกรุงปักกิ่ง มองไปรอบ ๆ บริเวณวัด มีทัศนียภาพอันสวยงาม ร่มรื่น สบายตา สบายใจ ทั้งสวนหย่อม สวนหินรูปร่างต่าง ๆ และรูปปั้นหิน ภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถ มีลักษณะเป็นพุทธศิลป์แบบจีนมหายานในสมัยยุคหมิง – ชิง ซึ่งมีภาพเขียนที่มีลวดลายอันวิจิตรงดงาม และมีพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพุทธลักษณะอันเปี่ยมด้วยพุทธเมตตาบารมี วิหารหมื่นพุทธสุขาวดีพุทธเกษตร วิหารท้าวจตุโลกบาล วิหารอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ วิหารบูรพาจารย์ เป็นพุทธศิลป์จีนมีลักษณะงดงาม  

วิหารจตุโลกบาล 

                       ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของเหล่าพระโพธิสัตว์และธรรมบาล อันได้แก่ พระศรีอริยเมตตรัยโพธิสัตว์ พระสกันทโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาล รวมทั้งเทพต่าง ๆ อีก 8 องค์ อาทิ เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย (เทพเจ้าแห่งดวงชะตา) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนพุทธเป็นอย่างมาก

พระอุโบสถ  

                       เป็นสถานที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในพระอาราม ประดิษฐานพระประธาน 3 พระองค์ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า เป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นพุทธศิลป์จีนที่มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งถอดแบบมาจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) พระพักตร์มีลักษณะมหาเมตตา มหากรุณา องค์พระมีพุทธลักษณะที่เด่นเป็นสง่าและงดงามยิ่ง บริเวณรอบ ๆ อุโบสถจะเป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่สลักเสลาเป็นรูปธรรมชาติต่าง ๆ

วิหารอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์  

                       ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระกวนอิมพันมือ พันตา ลักษณะองค์ท่านทำมาจากไม้สักจากประเทศจีน ช่างแกะสลักด้วยความประณีต ลักษณะงดงาม พระพักตร์มีมหาเมตตา กรุณา พระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ปางพันมือ พันตา เปรียบเสมือนว่า ท่านใช้พระเนตรพันดวงดูเหล่าสรรพสัตว์ในสากลโลกว่าสุขทุกข์เพียงใด และพร้อมที่จะช่วยด้วยพระหัตถ์พันกร อุ้มเหล่าสรรพสัตว์ให้ปราศจากความทุกข์ยาก

วิหารหมื่นพุทธสุขาวดีพุทธเกษตร  

                      ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราบต์โพธิสัตว์ ส่วนด้านบนของวิหาร ประดิษฐานรายล้อมด้วยพระพุทธรูปหนึ่งหมื่นพระองค์ เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนา นับเป็นวิหารที่สำคัญอีกวิหารหนึ่ง

Share
Tagged