วัดปริวาสราชสงคราม วัดสวย ยุคใหม่ยลงานศิลป์ปูนปั้นการ์ตูนร่วมสมัย วัดในกรุงเทพฯ

วัดไทย

                 หากใครไปวัดวาอารามนอกจะไหว้พระทำบุญแล้ว ยังมีงานศิลป์และประติมากรรมต่างๆ บริเวณรอบอุโบสถหรือวิหาร ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้เราได้ยลโฉมชื่นชมกันด้วย อย่างที่ “วัดปริวาสราชสงคราม” กรุงเทพฯ ก็มีงานปูนปั้นร่วมสมัยที่งดงามแปลกตาแตกต่างจากวัดอื่น

                  วัดปริวาสราชสงคราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งพระนครและถนนพระรามที่ 3 เดิมชื่อว่า “วัดปริวาส” ซึ่งแต่ก่อนนั้นอาจจะเป็นเพียงสำนักสงฆ์หรือวัดเล็กๆ ซึ่งเศรษฐีสมัยก่อนที่มีค่านิยมในการสร้างวัดไว้ โดยคาดว่าสร้างราวปลายกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ได้มีหลักฐานว่า กรมหมื่นศักดิ์พลเสนา ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมคลองลัดหลวงฝั่งทิศตะวันตก โดยมีพระยาเพชรพิชัย(เกษ) ซึ่งจากหลักฐานปรากฏว่า ต้นตระกูลท่านเป็นนายช่างที่สืบทอดต่อกันมา พระยาเพชรพิชัยเป็นแม่งานในการสร้างพระนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) และวัดขึ้นที่นั่นจนเป็นที่รู้จักและวัดนั้นเมื่อสร้างเสร็จได้รับพระราชทานามว่า “วัดไพชยนต์พลเสพย์” (วังหน้า) พระยาเพชรพิชัยเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อยากสร้างวัดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ทูลขออนุญาตสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งอยู่ตรงข้าม วัดไพชยนต์โดยได้รับพระราชทาน ชื่อว่า “วัดโปรดเกศเชษฐาราม” (วังหลวง) โดยวัดทั้งสองนี้เป็นวัดหลวง ในการสร้างวัดทั้งสองวัดนี้ มีนายกองที่สำคัญอีกท่านหนึ่ง คือ พระยาราชสงคราม (ทัต) เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถในทางการก่อสร้างและออกแบบวัดวัง และมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอีกด้วย เมื่อท่านทั้งสอง พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชสงคราม (ทัต) ได้ทำงานร่วมกันสร้าง วัดไพชยนต์พลเสพย์ และวัดโปรดเกศเชษฐาราม ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นว่ามีวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก จึงได้มาทำการบูรณะใหม่ จนสวยงามแล้วตั้งชื่อว่า วัดปริวาสราชสงคราม ตามบรรดาศักดิ์ของท่านลงท้ายชื่อวัดนี้ด้วย

                     เนื่องจากวัดแห่งนี้ตั้งติดริมน้ำ อุโบสถและวิหารหลังเดิมมีความทรุดโทรมจากการทรุดตัวของดิน ในปี พ.ศ. 2551 เจ้าอาวาสจึงสร้างอุโบสถหลังใหม่ พร้อมทั้งวิหาร และวิหารคด บริเวณพื้นที่ด้านในไม่ติดริมน้ำ โดยวิหารและอุโบสถหลังใหม่มีความแปลกตาในเชิงสถาปัตยกรรมที่ฉีกจากแนวดั้งเดิมเป็นอย่างมาก 

                    ด้านนอกและภายในอุโบสถได้รับการออกแบบใหม่ ด้วยการนำศิลปะร่วมสมัยมาใช้ประดับตกแต่ง อย่างตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งหลาย แต่ที่ประชาชนให้ความสนในมากที่สุดคงเป็น ประติมากรรมตัวการ์ตูนและซูเปอร์ฮีโร่ ทั้งสไปเดอร์แมน ซูเปอร์แมน มิกกี้เม้าส์ ผู้เฒ่าเต่า และหมีพูห์ เป็นต้น กลายมาเป็นส่วนประกอบของลวดลายปูนปั้นประดับสีเบญจรงค์งดงามให้ชวนตามหากันอย่างสนุกสนาน โดยไม่ได้ทิ้งแนวคิดหลักเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ พุทธปรัชญาที่มีในไตรภูมิฯ รวมถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ยังคงอยู่ผสมผสานกัน

                    ผนังด้านในอุโบสถประดับด้วยเครื่องเบญจรงค์ หินสีและอัญมณีต่างๆ ทำเป็นจิตรกรรมฝาผนังไม่มีลายซ้ำกันเลยซึ่งหาดูได้ยาก นอกจากนี้ยังมี “พระพุทธสุโขทัย” พระประธานในอุโบสถ โดยมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี

Share
Tagged