ไปไหว้พระ วัดป่าโนนสวรรค์ ไปดูประติมากรรมรูปปูนปั้น ที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ในอำเภอทุ่งเขาหลวง โดดเด่นด้วยการเป็นวัดที่เต็มไปด้วยรูปปูนปั้นขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมถึงองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นต่างๆ มีความสวยงามแปลกตา

วัดป่าโนนสวรรค์ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดหม้อเพราะว่าทางวัดแห่งนี้ได้ใช้หม้อดินที่ชาวบ้านบริเวณบ้านยางต่อ ปั้นเป็นอาชีพ นำมาประดับตกแต่งแทบทุกส่วนของวัด จึงมีความสวยงาม ถึงแม้จะมีหม้อดินและรูปปั้นที่แปลกตา แต่ก็เป็นการตกแต่งที่แฝงไปด้วยหลักธรรมต่างๆ

 ประติมากรรมปูนปั้นน้อยใหญ่เหล่านี้สร้างขึ้นมาจากนิมิตของ หลวงปู่คำปั่น จันทฺโชโต เจ้าอาวาส มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวพุทธประวัติ แนวคิดสะท้อนถึงพระธรรมคำสอน ทอดแทรกหลักศาสนา วรรณคดีไทย ภาพจำลองวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สามารถเดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน

 ในส่วนของทางเข้าจะเป็นปากหนุมาน เจดีย์ประธานมีหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซุ้มประตูวัดมีเต่ายักษ์ 2 ตัว มีความแปลกตาเป็นอย่างมาก รูปแบบศิลปะดูคล้ายกับศิลปะทางขอมและอินเดีย แต่ก็ไม่สามารถบอกถึงที่มาของศิลปะได้ หม้อดินที่นำมาใช้ตกแต่งจำนวนมากมายและสามารถกลมกลืนเข้ากับส่วนต่างๆของวัดแห่งนี้ ได้อย่างงดงาม จึงเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเด็ดที่น่าไปเที่ยวชม

วัดป่าโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าโนนสวรรค์ เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สร้างจากนิมิตฝันของหลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูจันทสุวรรณคุณ หรือ หลวงปู่คำปั่นจันทฺโชโต วัดป่าโนนสวรรค์ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดหม้อดิน หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE CLAY POTS TEMPLE ทั้งนี้ เนื่องทางวัดแห่งนี้ได้ใช้หม้อดินที่ชาวบ้านบริเวณบ้านยางต่อปั้นเป็นอาชีพ นำมาประดับตกแต่งแทบทุกส่วนของวัด จึงมีความสวยงามแปลกประหลาดยิ่งนัก ถึงแม้จะมีหม้อดินและรูปปั้นที่แปลกตาพิสดาร แต่ก็เป็นการตกแต่งที่แฝงไปด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ในส่วนของทางเข้าจะเป็นปากหนุมาน เจดีย์ประธานมีหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซุ้มประตูวัดมีเต่ายักษ์ 2 ตัว มีความแปลกตาเป็นอย่างมาก รูปแบบศิลปะดูคล้ายกับศิลปะทางขอมและอินเดีย แต่ก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงที่มาของศิลปะได้ หม้อดินที่นำมาใช้ตกแต่งจำนวนมากมายมหาศาลสามารถกลมกลืนเข้ากับส่วนต่าง ๆ ของวัดแห่งนี้ ได้อย่างเหมาะสมอลังการ จึงเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเด็ดที่น่าไปเที่ยวชม

Share
Tagged