แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ วัดพงษ์สุนันท์ เมืองแพร่ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นล้านนา

ประเทศไทย วัดไทย

                  วัดพงษ์สุนันท์ ตั้งอยู่บนถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  ภายในวัดมีพระนอนมีพระนอนสีทองอร่ามอยู่ริมกำแพงเป็น สัญลักษณ์ของวัด  ใกล้กับซุ้มประตูมงคล 19  ยอด   วัดพงษ์สุนันท์   เป็นวัดประจำตระกูลวงศ์บุรี เดิมเป็นวัดร้าง ชื่อ “วัดปงสนุก” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2472 ได้มีการบูรณะวัด และสร้างวิหารใหม่ขึ้นโดยมีหลวงพงษ์พิบูลย์ หรือ พระยาบุรีรัตน์(เจ้าพรหม) และเจ้าสุนันตา เจ้าของบ้าน วงศ์บุรีเป็นศรัทธาหลัก  วัดนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพงษ์สุนันท์ ตามชื่อหลวงพงษ์พิบูลย์ และ เจ้าแม่สุนันตา

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 

  • พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อว่า “พระเจ้าแสนสุข” มีอายุราว 568 ปี เสนาสนะ ภายในบริเวณวัดมีพระนอน องค์ใหญ่สีทองอร่าม ซุ้มประตูมงคล 19 ยอด มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงาม 
  • วิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด ที่เป็นวิหารสีขาวทั้งหลัง มีความหมายทางพุทธศาสนา คือ บูชาพระพุทธคูณ โดยวิหารหลังนี้มี พระธาตุเจดีย์ทั้งหมด 108 องค์ ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงลูกแก้วทั้งหมด 108 ลูก เมื่อมองลูกแก้วสามารถเห็น  “วิหารแก้วองค์พระธาตุ เจดีย์ 108 ยอดกลับหัว” สวยงามและน่าอัศจรรย์มาก ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นามว่า “พระสุรัสวดีประทานพร”  และ องค์เล็กที่ทำจากไม้ขนุนทั้งองค์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธรูปในจังหวัดแพร่ ปีนักษัตร เป็นต้น ส่วนในองค์พระธาตุเจดีย์ บรรจุ “พระสกุลดำคูณ เป็นแสน ๆ องค์” 
  • เจดีย์พระธาตุพงษ์สุนันมงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุ มาจากประเทศอินเดีย และ ศรีลังกา เพื่อให้ญาติโยม ได้สักการะ รวมทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่ และวัตถุมงคลต่างๆ   โดยได้มีการจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ งานไหว้สาพระธาตุพงษ์ สุนันท์มงคล เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์   
  • อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนวัดอื่น คือ “พระเจ้าทันใจอยู่ในท่า ประทับยืนชี้นิ้ว” ถ้าจะขอพรต้องใช้หน้าผากประชิดที่นิ้วชี้ของพระเจ้าทันใจ ก็จะได้สมดังปรารถนา โดยมีนายช่างชาวพม่าและ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ (พระเถระช่างแกะสลักไม้) เป็นผู้ปั้น

Share
Tagged