วัดพระธาตุลำปางหลวง สถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

วัดไทย

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตัวอย่างสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม

ชื่อ วัดพระธาตุลำปางหลวง

สถานที่ตั้ง อำเภอเกาะคา  ห่างจากทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ลำปางไป ทางทิศตะวันตกไม่กี่กิโลเมตร

วัดพระธาตุลำปางหลวง  เป็นวัดที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย   ตามตำนานเล่าว่า  พระพุทธเจ้าเคยมาเยี่ยมชมสถานที่นี้เมื่อ 2,500 ปีก่อน  และบริจาคเส้นผมซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในเจดีย์องค์ใหญ่ของวัด

>>>สถาปัตยกรรมล้านนา

วัดเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  วิหารที่เปิดทุกด้าน  ตามแบบฉบับของล้านนาตอนต้น   ในขณะที่วัดบางแห่งได้รับการบูรณะ  โดยใช้วัสดุที่ทันสมัย  และเทคนิคการสร้างสมัยใหม่  แต่วัดพระธาตุลำปางหลวงได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพเดิม

วัดถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ชื่อแปลว่า “วิหารพระธาตุลำปาง” สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและไทยลึ

>>>วัดเสริม

วัดพระธาตุลำปางหลวง  เป็นวัดที่มีป้อมปราการ  หรือเวียง มันถูกสร้างขึ้นบนเนินดิน  และล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐสูง ในช่วงต้นยุคศตวรรตที่ 18   เมื่อลำปางถูกครอบครองโดยชาวพม่า  ผู้บุกรุกครอบครองพระวิหาร ต่อมาได้รับการปลดปล่อยโดยกลุ่มคนในท้องถิ่น 300 คน  ที่นำโดยชายชื่อทิพจักร  ซึ่งสามารถพบเห็นรูปปั้นได้ในบริเวณวัด

พระแก้วดอนเต้า  พระพุทธรูปหล่อในภาพศตวรรษที่ 16  ที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารนี้  หลังจากที่มันถูกนำมาจากที่นี่  อยู่ใกล้วัดพระแก้วดอนเต้า   เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ดีของวัด  ที่มีป้อมปราการบนเนินดิน  จะมีให้เช่ารถม้าเพื่อพาคุณไปรอบ ๆ วัด

Share
Tagged