วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้วยสีขาว สถานที่ที่นิยมของหมู่นักท่องเที่ยว

วัดไทย

วัดร่องขุ่น


                           วัดร่องขุ่นหรือที่รู้จักกันดีในนาม  “วัดขาว” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย วัดนอกตัวเมืองเชียงรายดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของเชียงราย

>>>วัดที่ไม่เหมือนใคร

                              วัดร่องขุ่น  เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นผ่านสีขาว  และการใช้เศษแก้วในปูนปลาสเตอร์เป็นประกายรับแสงแดด สีขาว  หมายถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า  ในขณะที่แก้วเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาของพระพุทธเจ้า  และพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

                               วัดร่องขุ่นออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินทัศนศิลป์ชื่อดังของไทย   จนถึงปัจจุบันวัดยังไม่เสร็จ ในที่สุดจะมีอาคารเก้าหลัง  รวมถึงอุโบสถห้องโถง  สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทางพุทธศาสนา  ศาลาปฏิบัติธรรม  ที่พักอาศัยของพระสงฆ์  และหอศิลป์

                              วันที่ 5 พฤษภาคม 2014 แผ่นดินไหวที่เชียงราย แม้ว่าวิหารสีขาวจะได้รับความเสียหาย   แต่อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ก็ตัดสินใจที่จะบูรณะและขยายวัดร่องขุ่นต่อไป

>>>ประวัติวัดร่องขุ่น

                             ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ที่เดิมวัดร่องขุ่นอยู่ในสภาพที่ดีมากของการเก็บรักษา งานบูรณะพระวิหารเริ่มต้นขึ้น แต่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์

                              อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินที่เกิดในจังหวัดเชียงราย  ตัดสินใจสร้างวัดขึ้นใหม่และหาทุนสนับสนุนโครงการด้วยเงินของเขาเอง   ศิลปินได้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และปฏิบัติธรรม  และเพื่อให้ผู้คนได้รับประโยชน์จากคำสอนทางพระพุทธศาสนา   วันนี้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง

>>>โครงสร้างของวัดและสัญลักษณ์

                            ทุกรายละเอียดของวิหารและโครงสร้างในฐานะสะพานแห่ง  “วัฏจักรแห่งการเกิดใหม่” และ “ประตูสวรรค์” มีความหมายและกระตุ้นให้ผู้มาเยือน  ไตร่ตรองถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ที่แสดงให้เห็นถึงหนทางที่จะหลุดพ้น  จากการล่อลวงทางโลก  ความปรารถนา  และความโลภ และมุ่งเน้นไปที่จิตใจแทน

>>>การเดินทางไปวัดร่องขุ่น

                            วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 15 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของตัวเมืองเชียงราย วิธีที่สะดวกสบายที่สุด  คือ  การเดินทางโดยรถแท็กซี่ปรับอากาศส่วนตัว นั่งรถจากตัวเมืองใช้เวลาประมาณ 20 นาที  ค่าโดยสารระหว่าง 250 ถึง 300 บาท โรงแรมในเชียงรายส่วนใหญ่จะจองได้

                           การเดินทางไปยังวัดสีขาวนั้นค่อนข้างง่าย  โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รถประจำทาง  ออกจากสถานีขนส่งเก่าใกล้กับไนท์บาซาร์ใจกลางเมืองเชียงราย   การเดินทางใช้เวลาประมาณ 30 นาทีค่าโดยสาร 20 บาท ต่อเที่ยว หรือเหมารถสองแถวสีน้ำเงินที่สถานีขนส่งเก่าในราคาประมาณ 3

Share
Tagged