One Day Trip ในลำปาง Unseen วัดสวย เจดีย์สีขาวบนยอดเขาสูงเสียดฟ้า วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

ประเทศไทย วัดไทย

                    วัดพระบาทพุทธาวาส หรือ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เป็นหนึ่งในวัดสวย ที่เรียกได้ว่า Unseen Thailand เลยทีเดียว   ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่บนดอยปู่ยักษ์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความไม่ธรรมดาของวัดแห่งนี้ก็คือ มีเจดีย์สีขาว ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้า เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตัวศาลาของวัดและเจดีย์มีความสูงถึง 815 เมตรจากระดับน้ำทะเล จนถ้าได้ไปเห็นด้วยสายตาของตัวเอง เราจะนึกขึ้นมาเลยว่า สร้างเจดีย์บนยอดเขาแบบนี้ได้ยังไง

                    ในอดีตนั้นยังไม่ได้มีการสร้างทางขึ้นเขา ชาวบ้านที่ศรัทธาจะต้องเดินขึ้นเขาฝ่าดง เพื่อไปสักการะรอยพระพุทธบาท อย่างยากลำบากเลยทีเดียวค่ะ ต่อมาเมื่อหลวงพ่อไพบูลย์ สุมัคโล เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาท เกิดพลังศรัทธา และประสงค์จะพัฒนาสร้างวัด

                     จนเมื่อปี พ.ศ.2547 คณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้าง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชาชานุสรณ์ ขึ้น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชสมภพครบ 200 ปี

                     การเดินทางขึ้นไปชมความงามของวัดไม่สามารถใช้ยานพาหนะใดๆ ขึ้นไปได้ ต้องลงรถที่จุดจอด และเดินเท้าต่อไปล้วนๆ เป็นการพิสูจน์ศรัทธาจริงๆ ค่ะ ภายในบริเวณวัดด้านล่างจะเป็นที่ตั้งของอุโบสถและเจดีย์ สำหรับด้านบนจะมี องค์พระธาตุสีทอง และ เจดีย์สีขาว ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในลักษณะที่งดงามและน่าอัศจรรย์มากๆ อีกทั้งด้านบนนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆ อีกด้วย

                     เมื่อเราเดินทางไปถึงที่จอดรถของวัด ทางวัดจะมีรถรับ-ส่งเพื่อขึ้นไปยังด้านบนค่ะ ราคา 90 บาท/คน รวมทั้งไป-กลับแล้ว พอเรานั่งรถไปถึง จะเห็นของอุโบสถ ซึ่งประดิษฐาน พระนิรันตรายองค์จำลอง พระพุทธรูปประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4 และ พระบรมเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งภายในประดิษฐานพระประทาน 4 ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

                      นอกจากนี้ยังมี วิหารพระสมปรารถนา ประดิษฐาน พระสมปรารถนา สามารถแวะไปกราบสักการะขอพรได้ จากชั้นล่างของวัดนี้สามารถมองเห็นส่วนของวัดชั้นบนที่มีเจดีย์สีขาวตั้งอยู่บนยอดเขาอีกด้วย เป็นมุมสวยๆ ที่เหมาะในการถ่ายรูปจริงๆ

                     การเดินขึ้นไปด้านบนยอดเขาของวัดนั้น หลังจากที่มีการพัฒนาปรับปรุงวัด ทำให้มีทางเดิน และบันไดที่สะดวกสบายขึ้นค่ะ โดยเราจะต้องเดินเท้าขึ้นจาก ลานจอดรถภูผาหมอก ระยะทางประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงจุดที่ 2 ของวัดซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทใหญ่ และ รอยพระพุทธบาทคู่  แนะนำว่าให้ใส่รองเท้าที่สบายๆ อย่างรองเท้าผ้าใบมาค่ะ จะเหมาะที่สุด เพราะทางเดินไม่ได้มีแค่บันไดอย่างเดียว ยังมีจุดที่เป็นทางดินลาดชันด้วย

                     จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อขึ้นยอด ดอยภูผาหมอก บนยอดดอยนั้นประกอบด้วย พลับพลารับเสด็จ องค์พระธาตุสีทอง และ เจดีย์สีขาว ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในลักษณะที่งดงามและน่าอัศจรรย์มากๆ

                      เจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานั้นมีมากกว่า 10 องค์ด้วยกัน สร้างลดลั่นตามไหล่เขากันไป ด้วยแรงศรัทธาของพระสงฆ์และชาวบ้าน ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานนับ 10 ปี และภายในเจดีย์บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านเคารพบูชา ufabet

Share
Tagged