วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ชื่อว่า “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” มาแต่แรก เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยา แต่ไม่พบหลักฐานการสร้าง ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า

Continue Reading

มารู้จัก วัดราชนัดดา ที่มาของชื่อ โลหะปราสาท

วัดราชนัดดาเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าใกล้ภูเขาทอง นี่คือสมบัติทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงของเมืองหลวงของประเทศไทย

Continue Reading

วัดเชียงมั่น สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ของเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ มีพระพุทธรูปที่สำคัญ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่มีชื่อเสียง การก่อสร้างวิหารเริ่มต้นในปี 1306

Continue Reading

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (วัดมหาธาตุ) ท่องเที่ยวยุคใหม่ หัวใจคนไทย

วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่มียอดสูงสุดสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่รู้จักกันในนาม วัดสลัก อยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังตรงข้ามสนามหลวง

Continue Reading

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “The Marble Temple”

วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ คือ วัดเบญจมบพิตร หรือที่เรียกว่า “ วัดหินอ่อน” หรือวัดเบ็ญ เนื่องจากจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นหนึ่งจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

Continue Reading

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมของไทย

พระอารามแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1350 เพื่อเป็นวัดหลวงภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอดีตกษัตริย์บางพระองค์เคยอาศัยอยู่เมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงของสยาม

Continue Reading

วัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยา มีประวัติอันยาวนาน และมีชื่อเสียง และแตกต่างจากโบราณสถานอื่น ๆ ในอยุธยาที่นี่ยังคงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่

Continue Reading

เที่ยววัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ชวนคนรุ่นใหม่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดเจดีย์หลวง หรือที่เรียกว่า เจดีย์หลวง และ“ วิหารพระมหาสถูป” ในตอนแรกประกอบด้วยวัดอีกสองวัดชื่อ วัดหอธรรม และวัดสุขมินทร์

Continue Reading

วัดเจดีย์ทอง วัดที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมของมอญ วัดเก่าแก่เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจชาวมอญอพยพ

วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในชุมชนคลองแควสามโคก ซึ่งหมายถึงวัดเจดีย์ทอง เคยเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อประมาณสามร้อยปี

Continue Reading

วัดธาตุทอง เยี่ยมชมสถาปัตกรรมของวัด ใกล้กรุงเทพฯ

วัดธาตุทองสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 เป็นที่ตั้งของวัดในพระพุทธศาสนาก่อนหน้านี้ 2 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของวัดธาตุทอง คือพระพุทธรูปทองคำ ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามนั่งในท่าดอกบัว

Continue Reading