วัดป่าบ้านตาด (วัดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดพุทธเถรวาท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

หลวงตามหาบัวเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทาที่มั่นคง แน่วแน่ เด็ดขาด และจริงจัง บรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นต่างนับถือกันว่าท่านเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่ง

Continue Reading

วัดผาซ่อนแก้ว (วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว)

วัดผาซ่อนแก้ว ซ่อนตัวอยู่สูงขึ้นไปบนเนินเขา ทางตอนเหนือของประเทศไทย เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมสำหรับพระสงฆ์ และสาวกชาวพุทธ วิหารบนยอดเขาที่มีศาลาการเปรียญ เจดีย์ และสวน

Continue Reading

เที่ยววัด ดูวิว สัมผัสธรรมชาติ ที่วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในป่าเชิงเขาของนายูง วัดป่าภูก้อนแตกต่างจากอาคารทางศาสนา ส่วนใหญ่รวมถึงวัด ซึ่งมักมีอายุหลายปีและมีประวัติศาสตร์มากมาย ที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานที่เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน

Continue Reading

วัดพระสิงห์เชียงใหม่ ทริปไหว้พระที่คุณห้ามพลาด จุดถ่ายรูปสวยๆรออยู่

วัดพระสิงห์อาจเป็นวัดที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด เป็นอันดับสองในเชียงใหม่ รองจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นที่ตั้งของโครงสร้างหลักสามส่วน สถานที่ท่องเที่ยวหลัก คือ ห้องโถงลายคำ

Continue Reading

ท่องเที่ยวอิ่มบุญที่…วัดพิชัยญาติ เที่ยวที่ไหน ก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา

วัดพิชัยญาติการาม หรือ วัดพิชัยญาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ บริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา

Continue Reading

พาทัวร์วัดไทย…ที่วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่เจ้า

วัดเจ็ดยอดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช ซึ่งพระบรมศพประดิษฐานอยู่ในเจดีย์องค์เล็กกว่า แท้จริงแล้วคือ “วิหารเจ็ดยอด” เจ็ดยอดสร้างขึ้นโดยเลียนแบบวัดมหาโพธิ

Continue Reading

วัดพระราม ชื่มชมความงามของซากปรักหักพัง โบราณสถานที่สำคัญของไทย

วัดพระรามยังเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในหมู่ชาวอยุธยาในฐานะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัด มีชื่อว่าสวนสาธารณะบึงพระราม หรือเดิมเรียกว่า หนองโสน

Continue Reading

วัดประยุรวงศาวาส ท่องเที่ยววัด อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

เจดีย์ทรงระฆังสีขาว ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้า นี่คือ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรก แห่งยุครัตนโกสินทร์

Continue Reading

ท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดสวนดอก เชียงใหม่

วัดสวนดอก เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพ และมีทิวทัศน์ที่งดงามของดอยสุเทพในยามพระอาทิตย์ตก วัดนี้ยังมีเรื่องราวในตำนานการก่อตั้งดอยสุเทพอีกด้วย

Continue Reading

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เที่ยวฝั่งธนฯ สักการะซำปอกงองค์ใหญ่ ใกล้เมืองหลวง

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดพระพุทธศาสนา ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วัดตั้งอยู่ในตำบลวัดกัลยา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี

Continue Reading