“ วิหารพระพุทธบาท” วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม จุดเด่นของวัด คือ สิ่งที่เรียกว่ารอยพระพุทธบาท

Continue Reading