ไปไหว้พระ วัดป่าโนนสวรรค์ ไปดูประติมากรรมรูปปูนปั้น ที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าโนนสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ในอำเภอทุ่งเขาหลวง โดดเด่นด้วยการเป็นวัดที่เต็มไปด้วยรูปปูนปั้นขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมถึงองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นต่างๆ มีความสวยงามแปลกตา

Continue Reading