ไปไหว้พระ วัดป่าโนนสวรรค์ ไปดูประติมากรรมรูปปูนปั้น ที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าโนนสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนาของจังหวัด […]

Continue Reading