วัดประยุรวงศาวาส ท่องเที่ยววัด อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

เจดีย์ทรงระฆังสีขาว ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้า นี่คือ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรก แห่งยุครัตนโกสินทร์

Continue Reading

ท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดสวนดอก เชียงใหม่

วัดสวนดอก เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพ และมีทิวทัศน์ที่งดงามของดอยสุเทพในยามพระอาทิตย์ตก วัดนี้ยังมีเรื่องราวในตำนานการก่อตั้งดอยสุเทพอีกด้วย

Continue Reading

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เที่ยวฝั่งธนฯ สักการะซำปอกงองค์ใหญ่ ใกล้เมืองหลวง

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดพระพุทธศาสนา ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วัดตั้งอยู่ในตำบลวัดกัลยา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี

Continue Reading

“ วิหารพระพุทธบาท” วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม จุดเด่นของวัด คือ สิ่งที่เรียกว่ารอยพระพุทธบาท

Continue Reading