วัดประยุรวงศาวาส ท่องเที่ยววัด อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

เจดีย์ทรงระฆังสีขาว ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้า นี่คือ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรก แห่งยุครัตนโกสินทร์

Continue Reading

ท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดสวนดอก เชียงใหม่

วัดสวนดอก เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพ และมีทิวทัศน์ที่งดงามของดอยสุเทพในยามพระอาทิตย์ตก วัดนี้ยังมีเรื่องราวในตำนานการก่อตั้งดอยสุเทพอีกด้วย

Continue Reading

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เที่ยวฝั่งธนฯ สักการะซำปอกงองค์ใหญ่ ใกล้เมืองหลวง

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดพระพุทธศาสนา ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วัดตั้งอยู่ในตำบลวัดกัลยา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี

Continue Reading

“ วิหารพระพุทธบาท” วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม จุดเด่นของวัด คือ สิ่งที่เรียกว่ารอยพระพุทธบาท

Continue Reading

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ชื่อว่า “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” มาแต่แรก เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยา แต่ไม่พบหลักฐานการสร้าง ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า

Continue Reading

มารู้จัก วัดราชนัดดา ที่มาของชื่อ โลหะปราสาท

วัดราชนัดดาเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าใกล้ภูเขาทอง นี่คือสมบัติทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงของเมืองหลวงของประเทศไทย

Continue Reading

วัดเชียงมั่น สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ของเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ มีพระพุทธรูปที่สำคัญ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่มีชื่อเสียง การก่อสร้างวิหารเริ่มต้นในปี 1306

Continue Reading

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (วัดมหาธาตุ) ท่องเที่ยวยุคใหม่ หัวใจคนไทย

วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่มียอดสูงสุดสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่รู้จักกันในนาม วัดสลัก อยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังตรงข้ามสนามหลวง

Continue Reading

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “The Marble Temple”

วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ คือ วัดเบญจมบพิตร หรือที่เรียกว่า “ วัดหินอ่อน” หรือวัดเบ็ญ เนื่องจากจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นหนึ่งจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

Continue Reading

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมของไทย

พระอารามแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1350 เพื่อเป็นวัดหลวงภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอดีตกษัตริย์บางพระองค์เคยอาศัยอยู่เมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงของสยาม

Continue Reading