วัดประยุรวงศาวาส ท่องเที่ยววัด อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

วัดไทย

วัดประยุรวงศาวาส

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ( pra-yu-ra-wong-sa-wat wo-ra-wi-harn ) วัดพุทธในธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  มีความโดดเด่นในการคว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศจาก UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Cultural อนุรักษ์มรดกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

>>>วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เจดีย์ทรงระฆังสีขาว  ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก  ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้า นี่คือ พระบรมธาตุมหาเจดีย์  ซึ่งเป็น เจดีย์แบบลังกาองค์แรก  แห่งยุครัตนโกสินทร์

ในปีพ. ศ. 2371 สมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์  ได้บริจาคสวนกาแฟของตน  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดประยุรวงศาวาส  เป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 วัดนี้ใช้เวลาแปดปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์  และในระหว่างพิธีเสร็จสิ้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้น  ซึ่งนำไปสู่ การผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทย หมอบรัดเลย์มิชชันนารีชาวอเมริกัน  ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากปืนใหญ่ระเบิด  และแขนของเขาจำเป็นต้องด้วนเพื่อรักษาชีวิต  ต่อมามีการติดตั้งปืนใหญ่  เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

วัดประยุรวงศาวาส  อุดมไปด้วยมรดกของชาติ  เช่น  อุโบสถแบบสถาปัตยกรรมไทย  ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เป็นภาพชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ซึ่งได้รับพระราชทาน  นามว่า  สมเด็จพระพุทธธรรมวิเชษฐาธิราช  ในช่วงปลายรัชกาลที่ 9 สถานที่ใกล้เคียงที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม  คือ  พิพิธภัณฑ์พระประยุรพันธการ ก่อนหน้านี้เรียกว่า  ศาลาภรินทร์ปริยัติธรรม  ศาลาซึ่งมีการเก็บรักษาโบราณวัตถุ  ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายในบริเวณวัด

อีกหนึ่งอัญมณีประจำวัดที่ไม่ควรพลาดคือ  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ในปี 2556 วัดประยุรวงศาวาส  ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศสำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประจำปี 2556 โดยองค์การยูเนสโกเอเชีย – แปซิฟิกสำหรับการบูรณะอนุสรณ์สถานแห่งนี้

วัดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดประยูร  และในท้องที่เรียก วัดรั้วเหล็ก 

ในช่วงเทศกาลท้องถิ่นที่ธนบุรี  เมื่อเดือนมกราคม 2557 ไฮไลท์ของงานคือการนำเสนอรางวัลแห่งความเป็นเลิศในการบูรณะเจดีย์สูง 60.5 ม. ในวัดนี้

วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นที่ 2   สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิษบุนนาค) การก่อสร้างวัดนี้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2371 ด้วยการบริจาคสวนกาแฟของขุนนางคนนี้ให้กับวัด

วัดนี้สร้างไม่เสร็จเมื่อถวายแด่รัชกาลที่ 3 ทรงตั้งชื่อว่า วัดประยุรวงศาวาส เป็นบุตรชายของ ดิษฐ์บุนนาครอง พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค) ซึ่งสร้างวัดเสร็จในปี พ.ศ. 2398 ในรัชกาลที่ 4

Share
Tagged