การทำ ต้มขม หรือ ต้มแซบ ตามแบบฉบับของแต่ละท้องถิ่น

ต้มขมเป็นอาหารของชาวเขา ซึ่งเป็นอาหารชาติพันธ์ุอย่างหนึ่ง อาหารชาติพันธุ์มีองค์ประกอบที่หลากหลาย เป็นอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ และระบบการเกษตรในไร่นาของตนเองเป็นหลัก ซึ่งการที่ได้มาของอาหารตามธรรมชาติ

Continue Reading