วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ชื่อว่า “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” มาแต่แรก เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยา แต่ไม่พบหลักฐานการสร้าง ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า

Continue Reading

วัดไชยวัฒนาราม ท่องเที่ยวตามรอยละครออเจ้า บุปเพสันนิวาส

วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1630 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีหลายทฤษฎีที่แตกต่างกันว่าทำไมวัดจึงถูกสร้างขึ้น

Continue Reading