วัดพระธาตุลำปางหลวง สถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตามตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าเคยมาเยี่ยมชมสถานที่นี้เมื่อ 2,500 ปีก่อน และบริจาคเส้นผมซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในเจดีย์องค์ใหญ่ของวัด

Continue Reading