วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วิหารพระพุทธไสยาสน์ ไปไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ

วัดโพธิ์ (วัดพระไสยาสน์) หรือวัดพระเชตุพน ตั้งอยู่ด้านหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือนกรุงเทพฯเป็นครั้งแรก

Continue Reading