มารู้จัก วัดราชนัดดา ที่มาของชื่อ โลหะปราสาท

วัดราชนัดดาเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าใกล้ภูเขาทอง นี่คือสมบัติทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงของเมืองหลวงของประเทศไทย

Continue Reading