วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ท่องเที่ยววัดพุทธที่มีเสาชิงช้า ในกรุงเทพมหานคร

วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ และน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มีห้องโถงสำหรับสวดมนต์ที่หรูหรา

Continue Reading