เทศกาลแห่งแสง หรือ Thadingyut Festival of Lights in Myanmar

เทศกาลนี้จัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นวันออกพรรษา เทศกาลแห่งการประดับไฟสามวันในช่วงทิงเจอร์ เป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาของพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ ในขณะที่เหล่าเทพกำลังส่องสว่างเส้นทางการลงมาสู่พื้นโลก

Continue Reading