เที่ยววัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ชวนคนรุ่นใหม่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประเทศไทย วัดไทย

วัดเจดีย์หลวง

 วัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่  คือวัดเจดีย์หลวง  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองโบราณ

                         วัดเจดีย์หลวง หรือที่เรียกว่า  เจดีย์หลวง และ“ วิหารพระมหาสถูป” ในตอนแรกประกอบด้วยวัดอีกสองวัดชื่อ  วัดหอธรรม  และวัดสุขมินทร์  ซึ่งทั้งหมดได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

>>>เจดีย์องค์ใหญ่

                             จุดเด่นที่สุด  คือ เจดีย์ ที่ใหญ่โตและน่าประทับใจมากที่ตั้งตระหง่านอยู่ในพื้นที่ เจดีย์ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าแสนเมือง  มาให้ประดิษฐานเถ้าถ่านของพระราชบิดา

                             เจดีย์องค์ใหญ่ของวัดเจดีย์หลวง  สร้างขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. 1385 ถึง พ.ศ. บนยอดเจดีย์มีความยาว 60 เมตร  ที่ฐานสี่เหลี่ยมและสูง 80 เมตร  และครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของพระแก้วมรกต  ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศไทย

                                 ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี 1545 ความสูงของเจดีย์ลดลง  เหลือเกือบครึ่งหนึ่งของขนาดดั้งเดิม แต่ก็ยังคงเป็นโครงสร้างที่น่าประทับใจ ในปี 2535 กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะรอบเจดีย์เสร็จ  โดยนำบันไดนาค (พญานาคน้ำ) กลับมาบนใบหน้าและรูปปั้นช้างประดับฐานที่สวยงาม   อย่างไรก็ตาม  งานจริงบนเจดีย์นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นัก  โดยปล่อยให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน

>>>สถานที่น่าไปในวัดเจดีย์หลวง

                                 บนหลักฐานของวัดเจดีย์หลวง  มีสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่หลายประการ ได้แก่ เสาหลักเมือง (อินทขิน) วิหารหลัก  เป็นที่ตั้งของพระประธาน  และต้นหมากฝรั่งยักษ์  ที่เฝ้าทางเข้าวัด ตามคติล้านนาโบราณ  เสาหลักเมืองถูกสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางของเมือง  เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล  ซึ่งในอดีตคือ  อาณาจักรล้านนา   ศาลหลักเมืองแคระเป็น 1 ใน 3 ต้นหมากฝรั่งที่เชื่อกันว่าปกป้องเมืองจากความเจ็บป่วยทั้งหมด   ตำนานเล่าว่าหากต้นไม้ต้นนี้ล้มลง  จะเกิดหายนะครั้งใหญ่ตามมา

                                 ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วิสาขบูชา  วัดเจดีย์หลวงเป็นสถานที่ที่มีการแห่เทียนพรรษาในช่วงเย็น   ระบบรอกพิเศษช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทิ้งเครื่องเซ่นไหว้  และสวดมนต์บนยอดเจดีย์ได้ในระหว่างวัน  วัดตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าหาง่าย  เนื่องจากเจดีย์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเก่า

>>>การเดินทางไปวัดเจดีย์หลวง

                                 วัดเจดีย์หลวงตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางของกำแพงเมืองเชียงใหม่ คุณจะพบถนนราชดำเนินประมาณครึ่งทาง   ที่ตัดผ่านเมืองเก่าจากตะวันออกไปตะวันตก ทางเข้าหลักอยู่ตรงข้ามถนนพระปกเกล้าทางทิศใต้ของถนนราชดำเนิน

Share
Tagged