พาทัวร์วัดไทย…ที่วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่เจ้า

บทความน่าสนใจ

วัดโพธารามมหาวิหาร

วัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าติโลกราช  ซึ่งพระบรมศพประดิษฐานอยู่ในเจดีย์องค์เล็กกว่า แท้จริงแล้วคือ “วิหารเจ็ดยอด” เจ็ดยอดสร้างขึ้นโดยเลียนแบบ วัดมหาโพธิ  ในพุทธคยาประเทศอินเดีย  ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ สถาปัตยกรรมค่อนข้างผสมผสาน  โดยผสมผสานองค์ประกอบของการออกแบบแบบไทย  ลาว  อินเดีย  และจีน นักท่องเที่ยวควรสังเกตรูปปั้นเทวปั้นนูน  ที่สวยงามจำนวนเจ็ดสิบองค์รอบฐานพระวิหาร  ซึ่งเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของ อาณาจักรล้านนา

ในปี 1477 วัดนี้เป็นเจ้าภาพในสภาพุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันทั่วโลก  ที่พยายามชี้แจงประเด็นหลักคำสอนบางประการ น่าเสียดายที่บันทึกของการดำเนินการนี้ได้สูญหายไป

วัดเจ็ดยอด  เป็นวัดโบราณในตำบลเมืองเชียงราย ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  ว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อใด   อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบกับวัดใกล้เคียง  เช่น  วัดพระสิงห์  วัดพระแก้ว  วัดดอยทอง  และวัดงำเมือง  วัดเจ็ดยอดน่าจะสร้างขึ้นในสมัยล้านนา 

ต่อมาเมื่ออาณาจักรล้านนาเสื่อมลง  และตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานกว่า 600 ปี เชียงแสน  และเชียงรายก็เสื่อมโทรมลงเช่นกัน  ทำให้วัดร้าง ได้รับการบูรณะในสมัย รัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2386 เมื่อ พระมหินทราปราชญ์ เจ้าเมืองเชียงใหม่  มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างเมืองใหม่ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง   วัดเจ็ดยอดจึงได้รับการบูรณะใหม่  ภายใต้การดูแลของ พระครูบาคันธาวังโส  เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด  ที่ชักชวนให้ศรัทธาชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนาวัด กลายเป็นวัดประจำหมู่บ้านทำให้เกิดชื่อ “หมู่บ้านเจ็ดยอด” 

ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีทั่วไป  นับตั้งแต่มีการกำหนดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 พบเจดีย์เจ็ดองค์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ชำรุดทรุดโทรมเมื่อพระวิหารร้าง จากนั้นได้รับการซ่อมแซม  และปัจจุบันเปิดให้ผู้เข้าชมศึกษาประวัติศาสตร์  และสัมผัสกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันวิจิตรบรรจง 

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี 2 องค์ได้มาเยี่ยมเยียนวัดแห่งนี้  และกลายเป็นสถานที่สำหรับชาวบ้าน  เพื่อต้อนรับกษัตริย์สู่เชียงราย  นอกจากนี้ยังมีครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเข้าร่วมงานกฐินเพื่อถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่วัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2513

วิหารหลังที่สองของวัดเจ็ดยอด  เป็นวิหารสไตล์ล้านนาที่สง่างาม  โดยทั่วไปมีหลังคาสามชั้น  และซุ้มที่ตกแต่งอย่างวิจิตร มีพญานาคสองข้างบันไดเฝ้าทางเข้า

ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่  ในบริเวณที่กล่าวกันว่า  พระเจ้าติโลกราชทรงปลูกโดยพระองค์เอง  เป็นลูกหลานของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับสมาธิและตรัสรู้

วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่มีพระภิกษุอาศัยและศึกษาอยู่ที่นี่ บริเวณกว้างขวางใหญ่โต  มักจะเงียบสงบมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมชมไม่มากนัก

หากต้องการเล่น คลิก ufabet

Share