วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเทศไทย วัดไทย

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร


                          ตั้งอยู่นอกเมืองเกาะ  ตรงข้ามกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย บนฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำเป็น อีกหนึ่งที่น่าสนใจวัดมูลค่าการเยี่ยมชม เดิมเรียกว่ากษัตรา  หรือ  กษัตราราม  วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา โดยมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง

                            ได้ชื่อว่า “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” มาแต่แรก เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยา แต่ไม่พบหลักฐานการสร้าง ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า  ในรัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยา ในปี พ.ศ. 2303 ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พม่าได้ตั้งค่ายทหารที่นี่เพื่อยิงปืนใหญ่ไปยังเมืองหลวง ในปี พ.ศ. 2310 อยุธยาถูกไล่ออกและวัดถูกเผาจนเกือบเป็นเถ้าถ่าน  และถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมา มีการบูรณะ 2 ครั้ง คือในสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2349 และในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานนามใหม่ว่า  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  สิ่งที่น่าสนใจในวัดมีมากมาย

ด้านหน้าเป็นซุ้มมณฑป แก้วหูเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ  ล้อมรอบด้วยลวดลายกนก   พระพุทธรูปนอนในท่าถวายบังคม  และท่าประทานอภัย   วิหารขนาดใหญ่อีกแห่ง  เป็นที่ปรารถนาของพรหมอลัมพยานาคที่จับภูริทัตครุฑ  ภายในพระพุทธรูปในท่าสมาธิ และไมตรียะ  ผนังของอุโบสถมีเสาโปร่ง  เป็นรูปแท่งแนวตั้ง คอร์เบลเป็นไม้แกะสลักรูปกษัตริย์  ใต้ชายคาทั้งสองข้าง  หัวเสาบัววังหลังคามุงกระเบื้องกาบโบราณ  แก้วหูสลักสเปรย์พัน ด้านหน้าประดับด้วยบุษบกบ้านธร  และด้านหลังมุขเดชประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา 

                            ภายในอุโบสถ  มีพระประธาน คือพระพุทธกษัตราธิราช  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย   ผนังวาดด้วยศิลปะรัตนโกสินทร์ รอบอุโบสถมีใบเสมาแฝด  ทำด้วยหินชนวนวางบนฐานบัวปั้น  นอกจากนี้ยังมีหอปรางค์ประธานหลังอุโบสถ  และล้อมรอบด้วยเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม  เยื้องกับเจดีย์รายมุมเยื้อง  ซึ่งเป็นรูปแบบสมัยอยุธยา  

                            สถานที่สำคัญภายในวัด คือ พระประธานในพระอุโบสถที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ฝีมือประณีตงดงาม ใบเสมาของพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง

                             ปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา พระสงฆ์ที่เป็นที่นับถือ คือ  พระเกจิอาจารย์หลวงปู่เทียม

Share
Tagged