ท่องเที่ยวอิ่มบุญที่…วัดพิชัยญาติ เที่ยวที่ไหน ก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา

วัดไทย

วัดพิชัยญาติ

วัดพิชัยญาติการาม หรือ วัดพิชัยญาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ บริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร  หรือวัดพิชัยญาติการาม  เป็นวัดชั้น 2 ประเภทวรวิหาร ไม่มีบันทึกว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อใด แต่น่าจะเป็นช่วงที่อยุธยา เป็นเมืองหลวงของสยามและกรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่เป็น เมืองท่า สำหรับขนถ่ายสินค้าไปยังอยุธยา 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ธาตุบุนนาคหรือพระองค์เจ้าบุนนาค) ซึ่งเป็น พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา  ข้าราชการระดับสูงในราชสำนัก  ได้ค้นพบวัดและตัดสินใจที่จะบูรณะให้เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ ที่บุนนาคมีเรือสำเภา จำนวนมาก  ที่ใช้ในการค้าขายกับประเทศอื่น ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการสร้างวิหารส่วนใหญ่ จึงนำมาจากประเทศจีนจริงๆ ส่งผลให้วัดมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนที่โดดเด่น 

ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของ ศาลาการเปรียญ  คือ  เป็นพระอุโบสถขนาดเล็ก  มีหลังคาคล้าย เก๋งจีน และไม่มี ช่อฟ้า (ยอดบนหลังคาตามแบบฉบับของวัดไทย) ขอบหลังคาพระวิหารทั้งสองด้านก่อด้วยปูนซีเมนต์เป็นรูปมังกร   มุงด้วยกระเบื้องเช่นกัน ยอดหลังคาในระเบียง  เขียนด้วยดอกไม้หลากสี  เสาพะไลทำจากหินกลม  และบนฐานเสามีภาพแกะสลักจากตำนานจีน “สามก๊ก” (“The Romance of the Three Cliques” )  

ทางเข้าหลักของพระอุโบสถประดับด้วยภาพวาดสีน้ำของนักรบจีนเหยียบสิงโต ประตูตรงกลางยังประดับด้วยภาพวาดสีน้ำของเทวดาถือกริชสองแฉก  และเหยียบสิงโต ภายในพระอุโบสถเพดานและเสามีงานศิลปะดอกไม้ที่สวยงาม เพดานเหนือหน้าต่างหลักมีภาพวาดของต้นไม้สวรรค์ต่างๆ  เช่นต้น  นารีพร  และขี้เหล็กสีชมพู   ด้านหลังพระประธานมีภาพเขียนซุ้มแก้ว บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถ  ปูด้วยเศษหินจากประเทศจีน หินขอบใบคล้ายใบไม้  ในรัชกาลที่ 3 เป็นหินคู่และซุ้มประตู  สำหรับหินล้อมได้รับการออกแบบโดยช่างฝีมือชาวไทย แต่หินนั้นได้รับคำสั่งพิเศษให้แกะสลักในประเทศจีน 

 พระประธานมาจาก ยุคสุโขทัย  และเรียกว่า  พระสิทธาจารย์ โครงสร้างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของวัด คือ ปรางค์ใหญ่ ที่ด้านหลังของอาคาร อาคารนี้สร้างโดย ธาตุบุนนาค  เพื่อบรรจุขี้เถ้าของครอบครัว   ภายในพระปรางค์องค์กลางที่ใหญ่ที่สุด  มีพระพุทธรูปสี่องค์มองออกไปในแต่ละทิศของพระทั้งสี่

Share
Tagged