ท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดสวนดอก เชียงใหม่

วัดไทย

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกำแพงเมืองเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีเจดีย์ หรือ เจดีย์สีขาว จำนวนมาก

วัดสวนดอก  แปลว่า วัดสวนดอกไม้ วัดนี้ได้ชื่อมาจากสถานที่ที่สร้างขึ้น บริเวณวัดนี้เคยเป็นสวนดอกไม้หลวงของเจ้าเมืองเชียงใหม่

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของวัดสวนดอก  คือ  เจดีย์รายจำนวนมาก เจดีย์ทองที่สูงที่สุดในแบบ ศรีลังกา สูง 48 เมตร ภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์สีขาวขนาดเล็กจำนวนมากบรรจุอัฐิ  ของสมาชิกราชวงศ์เชียงใหม่หลายชั่วอายุคน อัฐิถูกพามาที่นี่จากหลายสถานที่ในเชียงใหม่  ตามที่ เจ้าหญิงเจ้าดารารัศมี พระราชชายาต้นศตวรรษที่ 20

วัดสวนดอกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 มีสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายประการ ในจำนวนนี้มีทั้งพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ  สวนสุสานสีขาว ที่มีเถ้าถ่านของผู้ปกครองเชียงใหม่ตอนปลาย  และ วิหารกลางแจ้งขนาดใหญ่ (ห้องโถงประกอบ)

วัดอยู่นอกกำแพงเมืองเก่า  ห่างจากประตูสวนดอก ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กม. บนถนนสุเทพ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดย กษัตริย์เชียงใหม่  บนพื้นที่ของสวนแห่งความสุข  เดิมทีวัดแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของพระภิกษุที่เคารพนับถือจาก สุโขทัย

>>>จุดเด่นของวัดสวนดอก

จากถนนสายหลักสามารถมองเห็นสวน ฮวงซุ้ย ที่มีเจดีย์สีขาวแบบล้านนา  ที่วิจิตรงดงามได้อย่างชัดเจน สุสานเหล่านี้เป็นของผู้ปกครองในอดีต และขุนนางคนสำคัญของเชียงใหม่  เริ่มตั้งแต่ พระเจ้ากาวิละ (ร.ศ. 1802-1813) ถึง เจ้าหญิงกอแก้วประกายกาวิล (พ.ศ. 2477-2548)

ถัดจากสวนฮวงซุ้ยเป็นเจดีย์ประธานสีทอง  ซึ่งสร้างขึ้นในแบบลังกา  และตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสีขาวที่ยกสูงขึ้น ทั้งสี่ด้านมีช่องเปิดให้เข้าสู่เจดีย์ได้ ภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดอื่นในสุโขทัย

ห้องโถงประกอบ – ศาลาเปิดโล่งที่มีหลังคาเตี้ย  และมีระเบียงล้อมรอบอยู่ถัดจากเจดีย์องค์ใหญ่ โครงสร้างแบบเปิดด้านข้างขนาดใหญ่ถือเป็นเอกลักษณ์  เนื่องจากห้องโถงประกอบเป็นโครงสร้างปิดเกือบตลอดเวลา ภายในห้องโถงมีพระพุทธรูปสององค์  องค์หนึ่งอยู่ในท่านั่งสมาธิ  และยืนอีกองค์หันหน้าไปทางตรงกันข้าม พระพุทธรูปองค์เล็กกว่า ตั้งอยู่ด้านหน้าพระนั่งในลักษณะคล้ายกัน

พระประธานตั้งอยู่ภายในศาลาอุปสมบท นั่งสูง 4.7 เมตรหล่อแบบเชียงแสนโบราณ

>>>เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัดสวนดอก

วัดสวนดอก  เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพ  และมีทิวทัศน์ที่งดงามของดอยสุเทพในยามพระอาทิตย์ตก วัดนี้ยังมีเรื่องราวในตำนานการก่อตั้ง ดอยสุเทพ อีกด้วย จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่  เมื่อแตกเป็นสองท่อน อีกครึ่งหนึ่งวางบนหลัง ช้างเผือก ซึ่งปีนดอยสุเทพแล้วเสียชีวิต วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนพื้นที่มรณกรรมของช้าง

Share
Tagged