วัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

วัดไทย

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยา  มีประวัติอันยาวนาน  และมีชื่อเสียง และแตกต่างจากโบราณสถานอื่น ๆ ในอยุธยาที่นี่ยังคงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ คนไทยไปเยี่ยมชมวัดใหญ่ชัยมงคล  เพื่อสักการะบูชา  พระมหากษัตริย์ที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย  คือ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

>>>ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล

                                ก่อนที่กรุงศรีอยุธยา  จะก่อตั้งขึ้น  นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า   ที่ตั้งเดิมของวัดใหญ่ชัยมงคลอาจเป็นวัดเขมรที่สำคัญ ต่อมามีการสร้างวัดต่าง ๆ ขึ้นที่นี่   ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันหลายชื่อ เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของสยามในปี พ.ศ. 1350 พระเจ้าอู่ทอง  ได้ประกาศให้ที่ตั้งนี้เป็นวัดหลวง  และเป็นที่รู้จักในนามวัดเจ้าพระยาไทย 

                                 หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรขับไล่การรุกรานของพม่าใน พ.ศ. 2136 ได้มีการดำเนินงานบูรณะที่วัด  และนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าในขณะนี้เจดีย์องค์ใหญ่ได้ถูกขยายใหญ่ขึ้น  และในบางช่วงหลัง  จากนั้นวัดจึงได้รับการขนานนามว่า  วัดใหญ่ชัยมงคล  ซึ่งแปลว่า ‘มหาวิหารแห่งชัยชนะอันเป็นมงคล

                               เมื่ออยุธยาตกเป็นของพม่าในปี พ.ศ. 2310 วัดก็ถูกปล้นและถูกทิ้งร้างในเวลาต่อมา จนกระทั่งปี 1950 ได้มีการสร้างอารามขึ้นใหม่   ตั้งแต่นั้นมามีงานบูรณะครั้งใหญ่  และพระพุทธรูปหินส่วนใหญ่ที่พบเห็นได้ในปัจจุบันค่อนข้างทันสมัย

>>>จุดเด่นของวัดใหญ่ชัยมงคล

เจดีย์ประธาน

                                เจดีย์รูประฆังหลักที่วัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นหนึ่งในที่โดดเด่นสถานที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา   ผู้เยี่ยมชมสามารถปีนบันไดที่นำไปสู่เวทีเพื่อชมทิวทัศน์ของวิหารได้ แกลเลอรีรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบเจดีย์  และเรียงรายไปด้วยพระพุทธรูปหินหลายสิบองค์ ต้นฉบับจะถูกหุ้มด้วยทองคำ แต่ปัจจุบันใช้ผ้าคาดเอวสีหญ้าฝรั่งแทน แม้ว่ารูปปั้นเหล่านี้จะไม่ใช่รูปปั้นดั้งเดิม  ที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ เมื่อเร็ว ๆ นี้นักท่องเที่ยว 2 คนถูกถ่ายภาพที่วัดซึ่งยืนอยู่บนพระพุทธรูปหินองค์หนึ่ง  และทางการไทยกำลังพยายามติดตามพวกเขาเพื่อดำเนินคดี

พระพุทธไสยาสน์

                               เดิมสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรและตั้งอยู่ในอาคาร  ที่เรียกว่า  วิหารพระพุทธไสยาสน์ รูปปั้นที่เห็นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ  แต่เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นในปี 1960

ศาลาอุปสมบท

                              ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ได้มีการสร้างศาลาอุปสมบทใหม่บนพื้นที่เดิม ชิ้นส่วนของโครงสร้างเก่า   ฝยังคงมีให้เห็นและห้องโถงเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปชัยยะมงคล  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยา

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

                               บริเวณรอบ ๆ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร  เต็มไปด้วยรูปปั้นไก่ชนและไก่ชนนับพันตัว ได้รับการกล่าวขานว่า  สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าของไก่ชน  ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งและความกล้าหาญ   รูปปั้นที่ถูกทิ้งไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร  แสดงถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้  และความกล้าหาญของกษัตริย์

>>>การปฏิบัติ

                              วัดใหญ่ชัยมงคลเปิดทุกวันเวลา 8.00-17.00 น. คนที่ไม่ใช่คนไทย 20 บาท (ฟรีสำหรับคนไทย) นอกจากจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้ว  ที่นี่ยังคงเป็นวัดที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่  และขอให้ผู้เยี่ยมชมแต่งกายสุภาพและแสดงความเคารพ

Share
Tagged